Zespoły Lotowe
LpZespół Lotowy
1 Bochnia , , Wawrz. - Niepoł.